Ivana Marić

Analitičarka, savjetnica za odnose s javnošću (Bosna i Hercegovina)

Diplomirala pravo na Univerzitetu u Osijeku. Zvanje magistrice ekonomskih nauka stekla je na zajedničkom magistarskom studiju Fakulteta političkih nauka i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U magistarskom radu analizira utjecaj političke propagande, političke psihologije, političkog marketinga i političke komunikacije na izborno ponašanje birača. Od 1997. godine surađuje s političkim strankama u BiH na različitim projektima. Nakon magisterija počinje se aktivno baviti političkom komunikacijom, izbornim marketingom i političkom propagandom. Povremeno drži predavanja na teme propagande, marketinga, komunikacija i odnosa s javnošću. Angažirana je i kao savjetnica političkih stranaka i političara kao i osoba iz drugih profesija po pitanju odnosa s javnošću i angažmana na društvenim mrežama.