Husnija Kamberović

Historičar (Bosna i Hercegovina)

Diplomirao historiju na Odsjeku za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godinu dana radio u Institutu za istoriju u Banjoj Luci, do 2016. bio zaposlen u Institutu za istoriju u Sarajevu. Biran u zvanje docenta, vanrednog i redovnog profesora na Odsjeku za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Od 2002. do 2016. bio direktor Instituta za istoriju u Sarajevu a sada je u zvanju redovnog profesora zaposlen na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 2006. do 2009. bio voditelj bosanskohercegovačkog istraživačkog tima u okviru međunarodnog naučnog projekta “New and Ambiguous Nation-building Processes in South-eastern Europe: Collective Identities in Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Moldova and Montenegro in Comparison (1944–2005)”, koji se realizirao na Institute for Eastern European Studies, Department of History, FU Berlin (Germany). Bio voditelj bosanskohercegovačkog istraživačkog tima u okviru projekta pod naslovom Repräsentationen des sozialistischen Jugoslawien im Umbruch. Bio gostujući profesor na L’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) u Parizu. Sarađivao u raznim naučnim časopisima u Bosni i Hercegovini i inozemstvu te brojnim dnevnim, sedmičnim i mjesečnim novinama u BiH. Dosad objavio 9 knjiga i blizu 100 naučnih radova iz historije Bosne i Hercegovine 19. i 20. stoljeća.