Haris Pašović

Sarajevo Fest, umjetnički direktor

Međunarodno cijenjen pozorišni reditelj, uspjeh stekao krajem 1980-ih godina sa prekretničkom predstavom Wedekindovog “Buđenje proljeća” u Beogradu. Bio aktivan tokom rata, režirao predstave i osnovao prvi Sarajevo Film Festival sa temom “Nakon kraja svijeta”. Producirao sada legendarnu predstavu “Čekajući Godoa” u režiji Susan Sontag. Režirao veliki multimedijski događaj “Stoljeće mira nakon stoljeća ratova” u Sarajevu. Napisao i režirao komade “Za šta bi dao svoj život?” (Sarajevo/Bosna i Hercegovina, Novi Sad/Srbija) i “Otkrivanje žene” (East West Centar i Naraodno pozorište Sarajevo). Direktor Mittelfesta i East West Centra Sarajevo i profesor pozorišne i filmske režije na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Predaje na univerzitetima u Sloveniji i Srbiji i drži predavanja i radionice u svijetu. Piše drame, eseje i članke. Dobio niz nagrada, uključujući nagradu za najboljeg reditelja na BITEF-u; najboljeg jugoslavenskog reditelja, najboljeg reditelja u Bosni i Hercegovini i mnoge druge.