en

Goran Marković

Prodekan za naučno-istraživački rad na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu (Bosna i Hercegovina)

Doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu na temu “Federalizam u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine”. Od 2011. godine, obavlja funkciju prodekana za naučno-istraživački rad, a od 2015. godine je i član Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Objavio je dvije monografije, jedan udžbenik i 71 stručni i naučni rad. Urednik ljevičarskog magazina Novi plamen.