Dejan Jović

Politolog (Hrvatska)

Politolog i analitičar. Redovni profesor na Fakultetu političkih znanosti Univerziteta u Zagrebu. Doktorirao na London School of Economics. Od 2013. je glavni i odgovorni urednik politološkog časopisa “Politička misao”. Glavni i odgovorni urednik “Tragova – časopisa za hrvatske i srpske teme” od 2018. godine. Od 2014. do 2016. Predsjednik Upravnog vijeća Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Bio je posebni savjetnik ministrici vanjskih poslova od 2004. do 2006., te glavni analitičar Predsjednika Republike Hrvatske od 2010. do 2014. godine. Autor je brojnih naučnih publikacija.