Branka Prpa

Historičarka (Srbija)

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, grupi za historiju. Magistrirala i doktorirala na istom fakultetu historijske nauke. Radila u Institutu za noviju historiju Srbije od 1986 do 2016. Bila direktorica Historijskog Arhiva Beograda od 2001 do 2009. Objavila niz stručnih i naučnih radova i monografije od koje je posljednja iz 2018 – “Srpski intelektualci i Jugoslavija 1918-1929”.