Blaž Brodnjak

Predsjednik Uprave NLB

Slovenski poslovni čovjek koji je bio na čelu 7 različitih kompanija. Nalazi se na položaju predsjedavajućeg nadzornog odbora Udruženja banaka Slovenije, predsjedavajući nadzornog odbora Američke trgovinske komore u Sloveniji, predsjednik nadzornog odbora NLB Banke dd, predsjednik nadzornog odbora NLB Banke AD Skopje (supsidijarne kompanije Nove ljubljanske banke d.d.). G. Brodnjak je, osim toga, član odbora Komercijalne banke AD. U prošlosti, g. Brodnjak je obavljao funkcije predsjedavajućeg nadzornog odbora NLB Banke AD, predsjedavajućeg upravnog odbora Nove ljubljanske banke d.d., šefa Odjela za korporativne i javne financije grupacije Addiko Banka AG, člana upravnog odbora Bawag Banke d.d., šefa Korporativnog bankarstva u Raiffeisen Krekova Banci, šefa Odjela za korporativne i javne financije Austrian Anadi Bank AG, šefa Odjela za korporativne i javne financije Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, i šefa korporativnog bankarstava KBS banke dd. MBA je dobio na IEDC Bled školi menadžmenta, a završio je Ekonomski Fakultet Univerziteta u Ljubljani.