Aleksandar Trifunović

Novinar (BiH)

Aleksandar Trifunović, novinar koji danas živi i radi u Banjoj Luci, rođen je 7. decembra 1971. u Tesliću. Trifunović je predsjednik nevladine organizacije „Centar za informativnu dekontaminaciju mladih u Banjoj Luci“, koja je pokrenula projekat web portala „Buka“. Trifunović je od septembra 2000. godine glavni i odgovorni urednik Buke, a pojavljuje se i kao domaćin televizijskog tok-šoua na ovom portalu.

Osim novinarskih aktivnosti, Trifunović je aktivno uključen u rad nevladinih organizacija u Republici Srpskoj, tako da se često pojavljuje kao predavač i moderator na seminarima i javnim raspravama koje pokreću međunarodne nevladine organizacije.

Studirao je pravo na Univerzitetu u Banjoj Luci. Član je Mense Bosne i Hercegovine. Bavi se i fotografijom.
Na „Sarajevofestu“ Aleksandrar Trifunović govori na panelu „Hibridni život“.